Zemipra - logo

Recyklace stavebních materiálů
a likvidace náletů

Zpracování stavebních materiálů

Recyklace

V poslední době se více dbá také na zpracování a recyklaci stavebních materiálů. Tuto tendenci podpořil i nový zákon o odpadech z roku 2021.

Nutnost zohlednit, jakým způsobem se stavební materiály zpracovávají, vzniká již před uskutečněním demolice a není to zrovna jednoduchá záležitost. S problémem zpracování a recyklace stavebních materiálů se potýkáme nejen při rekonstrukcích či demolicích, ale také u nových staveb.

Proto Vám doporučujeme vložit zpracování do rukou odborníků tak, aby byl nejen dodržen zákon, ale byl také minimalizován dopad na životní prostředí.

Recyklace
Technické úpravy ploch a rekultivace

Likvidace

Provádíme technické úpravy ploch, rekultivaci pozemků, odstraňování náletových či invazivních dřevin, plevele, srovnání nerovností. Dále nabízíme např. pravidelnou údržbu.

Disponujeme vlastní potřebnou technikou na provádění rozsáhlých zásahů.

Rekultivace každého pozemku je vždy volena individuálně v závislosti na druhu invazivní rostliny, její množství a velikosti, velikosti pozemku atd. Je potřeba stanovit předpokládaný koncept celé plochy a k němu vhodně stanovit technický postup.

Chcete nezávazně nacenit Váš projekt?
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.
Úvodní konzultace je pro Vás nyní zcela zdarma.
Mám zájem o cenovou kalkulaci